یه اهنگ جدید دیگه از محسن چاوشی با شعراز  پریناز جهانگیر عصر
 
 
 
 
 
 
 
حجم: 11.2 مگابایت
 
گفته بودم بی تو می میرم ، ولی این بار نه
 
گفته بودی عاشقم هستی ، ولی انگار نه
 
 
هرچه گویی دوستت دارم ، به جز تکرار نیست
 
خو نمی گیرم به این ، تکرارِ طوطی وار نه
 
 
تا که پا بندت شوم از خویش می رانی مـــرا
 
دوست دارم همدمت باشم ، ولی ســــربار نه
 
 
دل فروشی می کنی ، گویا گمان کردی که باز
 
با غرورم می خرم آن را ، در این بازار نه
 
 
قصد رفتن کرده ای ، تا باز هـم گویم بمان
 
بار دیگر می کنم خواهش ، ولی اصرار نه
 
 
گه مـرا پس می زنی ، گه باز پیشم می کشی
 
آنچه دستت داده ام نامش دل است ، افسار نه
 
 
می روی اما خودت هم خوب می دانی عزیز
 
می کنی گاهی فرامـوشم ، ولی انکار نه
 
 
سخت می گیری به من ، با اینهمه از دست تـو
 
می شوم دلگیر شایــد نازنیــن ، بیزار نه