این آهنگ تازه ترین اثر  محسن چاوشی هست میتونید دانلود کنید 
 
 
 
 
 
 
این پستو بعنوان یادگاری گذاشتم ادامه مطلب یه شعر زیباست 
 
تو نه مهتاب و نه خورشیدی و نه دریایی
 
تو همان ناب ترین جاذبه  دنیایی
 
 
تو پر از حرمت بارانی و چشمت خیس است
 
حتم دارم که تو از پیش خدا می آیی
 
 
مثل اشعار اهورایی باران پاکی
 
و به اندازه  لبخند خدا زیبایی
 
 
خواستم وصف تو گویم همه در یک رویا
 
چه بگویم که تو زیبا تر از آن رویایی
 
 
مثل یک حادثه عشق پر از ابهامی
 
و گرفتار هزاران اگر و امایی
 
 
ای تو آن ناب ترین رایحه  شعر بهار
 
تو مگر جام شرابی که چنین گیرایی؟
 
من به اندازه زیبایی تو تنهایم
 
تو به اندازه تنهایی من زیبایی ..
 
 
شاعر : نادر صهبا