با التماس دعای فراوان  از همه عزیزان توی این شب عزیز 

ادامه مطلب رو بخونید