برگ دیگری افزود زندگی به دیوانم ...


خدارو با تمام وجود شاکرم که نفسی داد تا شب ورود به 33 سالگی خودمو ببینم 


هر طلوعی غروبی خواهد داشت 


امید وارم تا غروب زندگی به اون حد کمالی که خداوند راضی بشه برسم 


تا امروز خطاها و اشتباهات زیادی داشتم که امیدوارم پروردگار مهربانم به مهرو محبت بیکرانش از


دفتر زندگیم پاک کنه و عزیزانی که کوچکترین بدیی از من دیدن به بزرگواری خودشون ببخشند


زندگی مجموع پستی و بلندی ها و خطاها و ندانم کاری ها و اعمال شایسته  و پسندیده است 


امید وارم در پایان کار نمره قابل قبولی از زندگی بگیریم


برا همه عزیزان سعادت و سلامت و شادابی آرزو دارم تو این شب زیبا

ادامه مطلب شعر بسیار زیبایی از خانم هما میر افشار براتون آماده کردم امید وارم بپسندین

جام دیگری ساقی مستم وخراب امشب

در دلم بود اتش در دو دیده اب امشب

 

منعم از می ومستی کم کن ای طبیب من

یک جهان صفا بینم در دل شراب امشب

 

زاهدا تو خود را باش توبه را شکستم من

ساقیا خلاصم کن از غم حساب امشب

 

روشنم خداوندا در دل منی گویا

ورنه از چه می ریزد زآسمان شهاب امشب؟

 

رنگ ارزو بینم در دل پریشانم

گوئیا که از سویی سر زد افتاب امشب

 

برگ دیگری افزود زندگی به دیوانم

فصل دیگری امد در دل کتاب امشب

 

لحظه ای درنگ اخر مگذر ای شب مستی

بسته چشم سرمستان ره به روی خواب امشب

 

رقص بوسه می بینم بر لبان خاموشم

جام باده لبهایم بوسه ها حباب امشب

 

زندگی چه شیرین است ای خدا نمی دانم

بحر ارزو باشد یا بود سراب امشب؟

 


 هما میر افشار