میگن وقتی اسببخواد از رودخونه یا رود رد بشه:

اول آب رو گل آلود میکنه بعد رد میشه...
میدونین چرا؟ 
چون تصویر خودشو تو آب میبینه و تحت هیچ شرایطی پاشو رو اون تصویر نمیذاره 
چون فکر میکنه که هم نوعه خودشه تو آب
در حالی ک یه عکس بیشتر نیس...!

اونوقت ما آدم ها ,, که ادعامون میشه که اشرف مخلوقاتیم..
رو دلمون، خودمون، شخصیتمون، احساسمون و کسانی که دوستمون دارن ودوستشون داریم
*خیلی ساده پا میذاریم و رد میشیم!*